badania słuchu u niemowlaków

Audiometria obrazkowa w praktyce

Najlepszym sposobem na sprawdzenie słuchu u dzieci i dorosłych jest przeprowadzenie audiometrii słownej. Wykonanie badania jest utrudnione w przypadku maluchów poniżej 6-7 roku życia. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi audiometria obrazkowa, która jest atrakcyjniejsza dla młodszych, ale też bardziej zrozumiała. Pozwala również nawiązać lepszy kontakt i poziom współpracy, a tym samym dać wiarygodniejszy wynik.

Na czym polega audiometria obrazkowa?

Jak już wspomniano, audiometria obrazkowa jest przeprowadzana u dzieci poniżej 6-7 roku życia. Wymaga ona od dziecka wskazywania odpowiedniego obrazka na podstawie uzyskanych komunikatów głosowych – najczęściej są one podawane przez słuchawki lub głośniki. Warto je przeprowadzić u dzieci, w przypadku podejrzenia wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchu, koncentracji czy też uwagi słuchowej. Ekspert z Ośrodka Diagnostyki Rehabilitacji i Protezowania Słuchu Amfon wyjaśnia, że zaleca się jego wykonanie również u maluchów wykazujących problemy z rozwojem mowy, wadami wymowy oraz podczas terapii logopedycznych, psychologicznych czy też pedagogicznych.

Czy jest możliwe wykonanie badania słuchu u niemowlaków?

Badanie słuchu może być również przeprowadzane dzieci poniżej 2. roku życia. Jedną z najpopularniejszych metod sprawdzających się u niemowląt jest ABR (auditory brainstem response), co po polsku oznacza „słuchowa odpowiedź pnia mózg”. Całkowicie nie wymaga ona współpracy pacjenta z osobą przeprowadzającą czynności. Jest to nowoczesne rozwiązanie sprawdzające potencjał słuchowy wywołany tj. w jego trakcie jest weryfikowana reakcja mózgu na dźwięk, pozwalająca już na wczesnym etapie wykryć wadę słuchu. Sam przebieg badania jest prosty – wystarczy umieścić odpowiednie elektrony na skroniach pacjenta, które podczas emisji dźwięku będą mierzyły reakcje nerwowe pnia mózgu. Efekty, czyli wyniki zapisują się w postaci wykresu.

Aby jednak uzyskany wynik był rzetelny, musi zostać przeprowadzone we śnie lub stanie czuwania. Istotne jest więc odpowiednie przygotowanie dziecka do badania ABR lub ASSR. ASSR to kolejny etap dociekania, który pozwala określić słuchowe potencjały stanu ustalonego. Wykorzystuje on jednak inny bodziec stymulujący. W tym przypadku są podawane krótkie tony o różnej częstotliwości, dzięki którym jest możliwe ustalenie progu słyszenia i zrekonstruowanie audiogramu.

Przeprowadzenie wskazanych czynności już u najmłodszych dzieci pozwala odpowiednio rozpocząć rehabilitację, ale też zadbać o protezowanie. W przypadku podejrzenia wystąpienia problemów ważny jest czas – wsparcie powinno zostać wdrożone już w ciągu pierwszych miesięcy życia dziecka, gdyż tylko tak możliwe jest zmaksymalizowanie efektów związanych z rozwojem mowy i języka.