altany drewniane

Czy altana wymaga zgłoszenia?

Budowa altany, ze względu na estetykę i funkcjonalność tego typu konstrukcji, zyskuje na popularności. Jednak jej postawienie wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów prawnych. Przekonaj się, czy budowę altany trzeba zgłaszać, czy może niezbędne jest uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Altanki drewniane

Przydomowe przestrzenie zdobione przez altanki ogrodowe niewątpliwie zyskują uroku. Choć warto wspomnieć, że altanki są nie tylko gustownym, ale i wielofunkcyjnym elementem architektury ogrodowej. Praktyczna altana ogrodowa bez wątpienia uatrakcyjnia przestrzeń, jednocześnie tworząc miejsce sprzyjające relaksowi. Altanki ogrodowe zapewniają prywatność oraz dostęp do świeżego powietrza. Są schronieniem przed spojrzeniami sąsiadów i przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (deszczem, słońcem i wiatrem). Ponadczasowe altany drewniane cieszą się popularnością ze względu na kompromis ceny i jakości, łatwość pielęgnacji i wygląd wpasowujący się do większości ogrodów.

Budowa altany ogrodowej

Uproszczone formalności związane z postawieniem altanki, z pewnością zwiększają ich liczbę w przydomowych ogrodach. W większości przypadków wystarczy jedynie zgłoszenie budowy altany. Zgodnie z przepisami altana bez pozwolenia musi spełniać następujące wymagania:

  • jej wielkość nie przekracza 35 m2 a wysokość wynosi maksymalnie 5 metrów,
  • posiada parterową konstrukcję,
  • na każde 500 m2 działki mogą przypadać maksymalnie dwie konstrukcje, tj. altany, garaże, ganki, pomieszczenia gospodarcze czy baseny.

Na rynku istnieje wiele firm, sprzedających gotowe altany ogrodowe. Jednym z producentów jest Kempar, który oferuje wiele ciekawych modeli, wśród których bez wątpienia znajdziesz altanę, spełniającą Twoje oczekiwania.

Altana ogrodowa – pozwolenie czy zgłoszenie?

Altanki to lekkie konstrukcje ogrodowe, podlegające przepisom prawa budowlanego. Co do zasady budowa altany nie wymaga uzyskania pozwolenia, należy jedynie zgłosić zamiar jej postawienia do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Jednak warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które definiują kiedy wystarczy zgłoszenie altany, a kiedy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na jej budowę.

Pozwolenie na altankę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem urzędowym, wydawanym po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym możliwości postawienia obiektu budowlanego, jakim jest np. dom. W przypadku altan, których powierzchnia przekracza 35 m2, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Altana na zgłoszenie

Zgłoszenie wiąże się z architekturą ogrodową, niewymagającą pozwolenia lub przygotowania projektu budowlanego. Zgłoszenie polega na poinformowaniu urzędu o rozpoczęciu prac. W przypadku większości altan wystarczy złożyć komplet dokumentów. Jedynym wyjątkiem są altany stawiane na terenie rodzinnych ogródków działkowych, gdzie nie ma konieczności zgłaszania obiektów o powierzchni do 35 m2 i wysokości nieprzekraczającej 5 metrów.

Altana ogrodowa – zgłoszenie

Kiedy już wiesz, czy postawienie altany wymaga zgłoszenia, na pewno zastanawiasz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby legalnie wybudować altankę. Podczas zgłaszania do urzędu zamiaru postawienia altanki, niezbędne jest:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • opis planowanej altany – szkice i rysunki,
  • mapa określająca rozmiar i wyznaczająca usytuowanie altanki na działce,
  • określenie zakresu prac i metod wykonywania robót,
  • informacja o terminie rozpoczęcia budowy.

Jeżeli złożony komplet dokumentów będzie prawidłowy, urzędnik nie wniesie sprzeciwu, co oznacza, że można rozpocząć budowę altany.